Cozy Tanks

Liên hệ

Cozy Tanks là máy tạo độ ẩm phòng xông hơi khô để tăng độ ẩm cho phòng. Nó làm cho nhiệt độ phòng xông hơi dễ chịu hơn và nhẹ hơn.

Dầu thơm có thể được trộn với nước để tạo ra liệu pháp thơm trong phòng xông hơi.