Heater Controls

Innova Controller1 1024x929 1

Từ lựa chọn điều khiển SAWO, bạn sẽ tìm thấy các lựa chọn phong cách và thiết thực cho cả phòng xông hơi dân dụng và thương mại.

Sử dụng một điều khiển riêng biệt với máy sưởi SAWO sẽ cho phép bạn quyết định loại trải nghiệm xông hơi mà bạn sẽ có. Điều khiển các tính năng như nhiệt độ, độ ẩm, thời gian, sử dụng quạt và điều chỉnh độ sáng hay thậm chí là tiết kiệm năng lượng với bộ đếm điện năng tiêu thụ.

Duyệt qua và chọn điều khiển tốt nhất cho phòng tắm hơi của bạn.

Heater Controls

Innova 2.0 Contactor Unit

Innova 2.0 Power Controller

Saunova 2.0 Contactor Unit

Saunova 2.0 Power Controller

Innova Classic

Innova Touch

Innova Stainless Steel Touch

Innova 2.0 Built-In

Innova 2.0

Saunova 2.0 Built-In

Saunova 2.0

CONTROLS