Demand Button

Liên hệ

Nút Cầu Chiếu Sáng có thể lắp đặt bên trong hoặc bên ngoài phòng xông hơi ướt với dây kết nối dài 10m. Nhấn nút yêu cầu sẽ ngay lập tức xả thêm hơi nước trong 30 giây.

Nút Yêu cầu bật bộ tạo hơi nước “BẬT” khi nó ở trạng thái “TẮT” hoặc ở chế độ “Chờ”.

Danh mục: