SẢN PHẨM XÔNG HƠI HỒNG NGOẠI

Liên hệ

Các sản phẩm hồng ngoại đã được chứng minh là có một số lợi ích về sức khỏe, thể chất và tinh thần. Trải nghiệm xông hơi hồng ngoại khác với trải nghiệm xông hơi kiểu Phần Lan, nhưng cả hai đều có một số tác dụng tương tự đối với sức khỏe.